Kom med husdrømmen, jo før jo heller

Å bygge seg et nytt hus er en reise. Bruker du oss som reiseleder, kan reisen bli en opplevelse i stedet for en utfordring.

Vi er med deg hele veien.
To fornøyde kunder

Bygg med PK Hus, trinn for trinn

I mer enn 25 år har vi levert boligdrømmer, kom til oss med det dere aller helst vil ha. Huset skal bygges slik at dere kan trives her hver eneste dag, år ut og år inn. Derfor skal vi legge en god plan, alle detaljene må stemme og alle vil gjøre sitt beste for at alt skal bli som dere forventer.
Har du allerede funnet drømmetomten? Eller leter du fortsatt? PK Hus har flere tomter for salg til enhver tid.  En tomtebefaring gir mange svar på muligheter, enten vi snakker om husplassering, hage eller hvor terrassen skal ligge i forhold til kveldssolen.
Drømmer kan tegnes. Vi samarbeider tett med anerkjente arkitekter. Sammen med dere skaper arkitekten boligen ut ifra deres ønsker og behov. På grunnlag av et godt sett av tegninger med materialbeskrivelser, kan vi gi dere et pristilbud. Har dere allerede en arkitekt på saken så gi vi dere gjerne et pristilbud på det også.

PK Hus er også medlem av Byggmann, her kan du finne ferdigtegnet kataloghus.
Vi inngår en kontrakt med alle viktige deler av leveransen, og selvfølgelig pris og tid for innflytting. Deretter har vi et oppstartsmøte for å gjennomgå hele byggeprosessen med utførelse, alle material- og leverings-detaljer, framdriftsplan og kontroller underveis.
Vi ordner alt av søknader og godkjennelser, og alt av planlegging med alle som skal delta i byggingen. Alle som er med på laget av håndverkere jobber i offentlig godkjente håndverksbedrifter. Vi følger plan- og bygningsloven og bygger etter gjeldende tekniske forskrifter.
Vi gjør sluttkontroll og gjennomfører ferdigbefaring sammen før overtakelse. Med ditt nye hus følger 5-års reklamasjonsrett, dokumentasjon på boligen og boligens produkter samt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Om lag ett år etter overtakelse av ditt hus kaller vi inn til ettårsbefaring hvor vi avdekker om det har oppstått feil eller mangler i tiden etter overtakelsen.