Rehabilitering, påbygg eller tilbygg

Trenger du mer plass og planlegger du å bygge på huset, eller har du en eldre bolig du ønsker å oppgradere til en nyere og mer moderne standard?
En ansatt i PK Hus som borrer i en vegg

PK Hus har over 25 års erfaring med rehabilitering og renovering i tillegg til oppføring av nye boliger.

  • PK Hus er med dere i hele prosessen, fra planlegging til ferdigstillelse.
  • PK Hus hjelper til med prosjektering, arkitekt og nødvendige tillatelser hvis det er behov for det.
  • PK Hus bygger etter gjeldende lover og forskrifter og gjør seg kjent med nødvendige reguleringsplaner i prosjektet.
  • PK Hus gir deg én kontaktperson du forholder deg til som vil koordinere arbeidet med ulike faggrupper.
  • PK Hus er tilgjengelig også etter at prosjektet er ferdig hvis det skulle oppstå eventuelle spørsmål, feil eller mangler.

Her er flere gode grunner til å oppgradere en eldre bolig:

  • Få betydelig reduserte energikostnader
  • Få et sundt og godt inneklima
  • Etterisolering av yttervegger og utskifting av vinduer og dører kan kombineres med modernisering av boligen.
  • Oppgraderingen kan gi bedre energimerke som igjen øker verdien av boligen og kan gi bedre lånebetingelser.
  • Få en praktisk og funksjonell bolig tilpasset dagens levemåte.

Vi anbefaler deg å ta med vår fagperson tidlig i planleggingsfasen for å vurdere hva slags løsning som vil fungere best i din bolig.

Det finnes muligheter for støtte til oppgradering for deg som tenker helhet og som tar med omfattende energitiltak i oppgraderingen. Les mer om støtteordningene på sidene til Enova her.