Energispesparende tiltak i sameier, borettslag og kontorbygg

Vurderer dere energibesparende tiltak i borettslaget, sameiet du bor i, eller på kontoret - eller er det tid for å bytte vinduer eller tak?

Vi anbefaler deg å ta med vår fagperson tidlig i planleggingsfasen for å vurdere hva slags løsning som vil fungere best for ditt prosjekt.

Det finnes muligheter for støtte til oppgradering for både bedrifter og private som tenker helhet og som tar med omfattende energitiltak i oppgraderingen. Les mer om støtteordningene på sidene til Enova her.

Har du behov for rehabilitering eller oppussing?

Her er flere gode grunner til å oppgradere ett eldre bygg:

  • Få betydelig reduserte energikostnader
  • Få et sundt og godt inneklima
  • Etterisolering av yttervegger og utskifting av vinduer og dører kan kombineres med modernisering av boligen.
  • Oppgraderingen kan gi bedre energimerke som igjen øker verdien av boligen og kan gi bedre lånebetingelser.
  • Få en praktisk og funksjonell bolig tilpasset dagens levemåte.

Vi anbefaler deg å ta med vår fagperson tidlig i planleggingsfasen for å vurdere hva slags løsning som vil fungere best for ditt prosjekt.

  • PK Hus er med dere i hele prosessen, fra planlegging til ferdigstillelse.
  • PK Hus hjelper til med prosjektering, arkitekt og nødvendige tillatelser hvis det er behov for det.
  • PK Hus bygger etter gjeldende lover og forskrifter og gjør seg kjent med nødvendige reguleringsplaner i prosjektet.
  • PK Hus gir deg én kontaktperson du forholder deg til som vil koordinere arbeidet med ulike faggrupper.
  • PK Hus er tilgjengelig også etter at prosjektet er ferdig hvis det skulle oppstå eventuelle spørsmål, feil eller mangler.