Vi tilbyr mer enn å bygge nye hus

Da Kongsberg International School, KIS, ble rammet av en vannskade i sommer, stod skolen overfor en utfordrende situasjon som krevde rask handling. PK Hus stilte umiddelbart opp med ekspertise og ressurser for å hjelpe til med etableringen av en midlertidig skole, slik at skolestart og undervisningen kunne gå som planlagt.

Den tidligere barnehagen i Withs gate, bare et steinkast unna skolen, ble frigitt for å kunne etablere midlertidige undervisningslokaler for elevene. Lokalene måtte bygges om og godkjennes før skolestart. Med hjelp av et et meget godt og målrettet samarbeid med PK Eiendom, skolens personale og andre bidragsytere, stod lokalene klare til elevene møtte opp første skoledag etter ferien.

PK Hus takker for oppdraget og tilliten!

Har du behov for ombygging, tilbygg eller rehabilitering, ta kontakt med oss her.