Martin og Ola i PK Hus ute i arbeid.

Slik fikk vi nye utfordringer

Fagkompetanse, HMS og videreutdanning er viktig for oss. Tømrerne Ola Frogner og Martin Magnussen, har fullført to år på fagskolen og er nå tilbake på byggeplassen for PK Hus. -Etterutdanning ga oss nye muligheter og nye utfordringer.

Utdanning - vi gir deg nye muligheter  

Både Martin og Ola startet karrieren som tømrere for PK Hus for snart ti år siden. Etter flere år som tømrere var begge sultne på nye utfordringer og valgte derfor to år på teknisk fagskole for å etterutdanne seg til Fagskoleingeniør.

─ Tømreryrket er spennende, vi bygger jo drømmen til folk. Etter mange år i yrket er det motiverende å utvikle deg og få ny kunnskap. Utdanningen gir deg flere muligheter på sikt og du får nytte av den umiddelbart i dagens arbeid. At arbeidsgiveren legger til rette for at du kan utdanne deg og samtidig gi trygghet for arbeid etter endt utdanning er gull verdt, forteller arbeidsleder Ola Frogner.

─ I tillegg er det jo en veldig etterspørsel i næringen etter folk som har gått fagskolen, det gjelder også andre bransjer, utfyller Martin.

Skolehverdagen er annerledes enn arbeidshverdagen

De to forteller om en stor  overgang fra arbeidslivet og tilbake til skolebenken. Ved Fagskolen Tinius Olsen lærer du blant annet matematikk og fysikk, ledelse og økonomistyring, prosjektplanlegging, kommunikasjon og IT som en del av utdanningen.

Nysgjerrig på om du skal ta fagskolen? Les mer om studiet her.

─ Som tømrer arbeider du mye utendørs, du blir vant til det. Tømreryrket er fysisk. På skolen er du mer mottaker av informasjon. Å lære nye ting på skolebenken var krevende på en helt annen måte enn det du er vant til. Selv om det var annerledes, men utdanningen gikk det likevel bra - siden du er så motivert, forteller Martin.

Hadde arbeidsgiver i ryggen

Studiet er på heltid og går over to fulle skoleår. Å ha arbeidsgiver med på laget var derfor viktig for Martin og Ola.

─ Selve ideen med å ta videreutdanning kom vi på selv, og PK Hus som arbeidsgiver ga oss to års permisjon. Det er vi veldig fornøyde med. De lovet oss en jobb etterpå, det var jo her vi ønsket å være.

Kastet inn i nye utfordringer

─ Du får jo en litt annen rolle når du kommer tilbake som nyutdannet fagskoleingeniør. Vi fikk raskt ansvaret med å lede prosjekter. Jeg har nå ansvaret for å lede et byggeprosjekt på fem store eneboliger i Asker. Her sørger jeg for fremdrift, materialbestillinger og at underleverandører kommer til avtalt tid, forklarer Martin.

─ Ja, i enkelte tilfeller blir du faktisk en overordnet til de tømrerne du en gang gikk i lære hos. Litt rart i begynnelsen, men det handler jo mye om å være ydmyk overfor dine kollegaer. Mange av disse sitter på en helt uvurderlig erfaring og kompetanse, avslutter Ola.