Fire smilende lærlinger i PK Hus.

PK Hus tar ansvar for opplæring av lærlinger i tømrerfaget

PK Hus har ansatt lærlinger siden 1995. I år har vi tatt inn 4 nye lærlinger fra videregående byggfag, og skal sørge for at disse utdannes videre til de avlegger sin fagprøve etter to års læretid. Lærlingene tar del i det som har blitt en god læretradisjon i bedriften.

Viktig å ta inn lærlinger

Vi satser på lærlinger både for å ta vår del av samfunnsansvaret, og for å trene opp og utdanne egne fagarbeidere for å sikre at bedriften har solid kvalitet i arbeidet.

Vi er opptatt av at boligene vi bygger er av høy kvalitet, og da er det nødvendig med god kvalitet i arbeidet.

Ved å ta inn lærlinger får de opplæring i våre arbeidsmetoder og blir inkludert i vår arbeidskultur.

Vegard får tett oppfølging av sin instruktør Geir.

Fremtidens arbeidskraft

For oss er lærlingene fremtidens arbeidskraft, og vi ser at inntak av lærlinger er en viktig kilde for rekruttering til bedriften.

Jan Pedersen er ansvarlig for den formelle og teoretiske delen for lærlingene, samt å tilrettelegge for det formelle samarbeidet med skolen.

I det daglige har hver lærling en instruktør som følger opp og sørger for at de har varierte oppgaver.

Det er viktig for oss at lærlingene blir tatt godt i mot og blir en del av arbeidsmiljøet i bedriften.

De følger sin instruktør gjennom hele lærlingtiden, og i løpet av de to årene er de innom flere ulike byggeprosjekter.

Dette er med å bidra til at de er innom alle læreplanmålene, og er best mulig forberedt til den endelige fagprøven.

Tonen er god mellom instruktør Emil og lærling Sander.

PK Hus har hatt lærlinger hvert år siden 1995, og har gjennom tiden laget et godt og grundig læringsløp.

Målet for oss er at alle skal få fast ansettelse i bedriften etter bestått fagprøve.