PK Hus fyller 30 år!

Historien om PK Hus har dype røtter i tømrermester Petter Kristiansens tidligste oppdrag i etterkrigstidens Kongsberg. Det første bolighuset ble overlevert allerede i 1946. Dagens PK Hus videreførte disse tradisjonene, da tømrermester Are Bråthen etablerte PK Hus AS den 1O. mai 1994. Siden den gang har vi produsert og levert over 1000 boliger i Kongsberg og omegn.

I begynnelsen ble det ført opp hus for byggherrer som allerede hadde skaffet seg boligtomt. Konseptet PK Hus var å selge og bygge arkitekttegnede eneboliger tilpasset tomtens beliggenhet og kundens ønsker og behov, et konsept vi fremdeles leverer og har meget gode erfaringer med.

Arkitekttegnet enebolig på Kampestad.

Det har skjedd en stor utvikling i boligbyggebransjen og i PK Hus i disse 30 årene. Både i forhold til vår egen utvikling innen planlegging, produksjon og kundehåndtering, men ikke minst også i forhold til offentlige krav og normer til boligstandard og kvalitetssikring. En av de store endringene siden 1990-årene er de offentlige kravene til dokumentasjon og til byggstandard - ikke minst når det gjelder energieffektivitet og miljø.

Miljø og bærekraft

PK Hus ble i 2023 Miljøfyrtårn sertifisert. Dette gir oss en bevisst og målrettet plan for hvordan vi skal bidra til en mer bærekraftig byggebransje. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vi arbeider aktivt for å redusere vår påvirkning på klima og miljø.

·        Vi skal sikre et anstendig og trygt arbeidsmiljø hos våre ansatte og fremme dette hos våre leverandører.

·        Vi skal bidra til en bærekraftig by og et bærekraftig lokalsamfunn.

·        Vi skal sikre ansvarlig forbruk og produksjon gjennom å redusere svinn og sette søkelys på gjenvinnbare produkter og materialer.

·        Vi skal redusere våre klimautslipp og miljøavtrykk.

 

PK Hus er Miljøfyrtårnbedrift.

Godt arbeidsmiljø, stabil stab og mange års erfaring

PK Hus’ tre første ansatte er fortsatt gode kollegaer og ansatte i firmaet. Dette er ganske typisk i PK Hus, medarbeidere kommer for å bli lenge.

Håvard Vego, Are Bråthen og Willy Magne Fransen har vært med i 30 år!

Lærlinger - vår fremtid

En annen tradisjon som er videreført fra de første årene er tilbudet til lærlinger. Det har vært en bevisst rekruttering av nye tømrere gjennom lærlingekontrakter og våre erfarne læremestere viderefører godt håndverk, kunnskap og lærdom til nye, unge krefter. Dette sikrer oss meget dyktige og lojale medarbeidere og det sikrer det meget gode håndverket vi til enhver tid leverer til våre boligkjøpere.  

Lærling Lars (nå dyktig tømrer i PK Hus) og læremester Tore.

Kundens forventninger - vårt ansvar

De fleste byggherrer er privatpersoner som bygger bolig for første og ofte siste gang. Det handler gjerne om den største investeringen i livet. Det er knyttet store forventninger til framdrift, kvalitet, presisjon og kommunikasjon med oss. Vi har satset bevisst på å samle erfaringer med alt det praktiske og teoretiske en byggeprosess innebærer. Nå bygger vi på mer enn 30 års erfaring med alle slags problemstillinger som kan dukke opp. Dette skal komme kundene våre til gode.

Vi følger dere gjennom hele byggeprosessen.