Et bilde av Miljøfyrtårnsertifisering.

PK Hus er Miljøfyrtårnsertifisert!

For å møte kravene som det grønne skifte stiller så er det helt avgjørende at vårt fokus rettes mot bærekraftig aktivitet i alle våre prosjekter. Å ta ansvar for miljøet er viktig for å sikre en bærekraftig fremtid for oss alle.

Miljøfyrtårn gir oss gode verktøy til å jobbe med arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport og dermed forbedre våre miljøprestasjoner og bidra til det grønne skifte.

Dette arbeidet kan føre til styrket omdømme og muligheter for å tilfredsstille krav og forventninger fra kunder og samfunnet generelt. Vi ønsker å skape økt bevissthet og engasjement både hos våre ansatte og våre kunder og gjennom dette arbeidet bygge en lønnsom bedrift med et godt omdømme.

Vi vil sikre at våre ansatte har et anstendig og trygt arbeidsmiljø og vi har kontinuerlig fokus på HMS, godt og inkluderende arbeidsmiljø og gode holdninger.

På bildet blir vi overrakt sertifikatet fra ordfører Kari Anne Sand.