Våre tømrere og lærlinger

PK Hus har til enhver tid lærlinger ansatt. Dette for å være med på å utdanne gode håndverkere for framtiden.

Benedicte Pahlm

Tlf: 414 12 254
E-post: post@pk-hus.no