Våre tømrere og lærlinger

PK Hus har til enhver tid lærlinger ansatt. Dette for å være med på å utdanne gode håndverkere for framtiden.

Janne Urheim Bakke

Tlf: 977 36 000
E-post: jub@pk-hus.no

Benedicte Pahlm

Tlf: 414 12 254
E-post: post@pk-hus.no