Nye tomter på Kampestad kommer for salg!

I løpet av høsten vil det komme 25 vestvendte og solrike tomter for salg på Kampestad.

Kampestad er et boligområde som PK Hus har jobbet med å etablere siden 2009. I byggetrinn 1 og 2 er så godt som alle tomter solgt (kun 1 tomt igjen), og det er allerede opparbeidet lekeplass med husker, ballbane og sandvolleybanenett, samt små nærlekeplasser til de aller minste. I løpet av høsten vil vi legge ut byggetrinn 3 som består av 25 nye tomter.  Alle tomtene ligger vestvendte og i et skrånende terreng, noe som gir mye sol og god utsikt.

Kampestad ligger barnevennlig til i gang- og sykkelavstand til Kongsberg sentrum og med umiddelbar nærhet til turområder. Her finner man stier til blant annet Numedalslågen, Fauleplass, Langevannstoppen og Kjennerudvannet. Området tilhører Raumyr skolekrets, hvor ny skole sto ferdig i 2015. I tillegg er det flere barnehager i nærheten som for eksempel Kampestadlia barnehage.

Tomtene selges med en byggeklausul hvor PK Hus er boligbygger, men dere velger hvordan huset skal se ut!

Velg deg ut drømmetomten og meld dette inn til oss i skjema under.

Kontakt oss

Telefon: 97 77 23 10
E-post: post@pk-hus.no