Vi har lærling

PK Hus har til enhver tid lærlinger ansatt. Dette for å være med på å utdanne gode håndverkere for framtiden.